EEF

ECiS Analys

Energianalys-struktur för genomförande

ECiS har utarbetat ett 12-punktersprogram som är applicerbart då en analys skall utföras antingen det gäller innemiljö eller energi.
För att få veta mer om vårt program, kontakta oss via våra kontaktsidor eller ring någon ur vår personal så berättar vi gärna mer om innehåll och genomförande!

Före analys

Det är viktigt att, innan påbörjat projekt, identifiera egna idéer eller inriktningar samt att man är överens om det innehåll och de förväntningar man har på en energianalys innan den påbörjas.

Förslag på punkter kan vara:

  • Energiekonomi
  • Miljökonsekvenser
  • Effektivisera produktionen
  • Människans välbefinnande
  • Förbättrad konkurrenssituation
  • Uppfyllande av framtida krav på energi- inventering och minskade utsläpp av CO2
  • Genomförande av energianalysen

Genomförande av energianalysen

När man genomför t ex en energianalys ingår allt som nyttjar energi. Det kan vara både värme för att hålla en temperatur eller el för att driva elektriska apparater såsom elmotorer, kylmaskiner, belysning eller processmaskiner. Vi brukar säga att allt ingår plus att man får gratis energi från sol och människor.

En bra strategi för ett lyckat genomförande är att man är väl förberedd då man kommer till platsen samt att beställarens ombud finns tillgänglig för ett effektivt genomförande av analysen.
Vi använder oss av vårt beprövade ECiS 12 punktersprogram.

Efter analysen

Efter analysen kommer genomförande av aktiviteter för att om möjligt lösa ett problem eller reducera energianvändningen. En aktivitet kan vara driftoptimering för att snabbt komma till en reducering eller förbättring av innemiljön.

En annan aktivitet kan vara att starta ett projekt då investeringar är nödvändiga för att reducera energianvändning eller förbättra innemiljö. Den viktigaste punkten, påstår vi, är att följa upp och kontrollera att man uppnår den efterfrågade förändringen i sin process eller anläggning.