EEF

ECiS Besiktning

ECiS genomför entreprenadbesiktning. Entreprenader kan vara styr och regler, ventilation, värme och sanitet eller totalentreprenader med funktionsansvar.

Andra typer av besiktningar kan vara;

  • Kvalitetssäkrande besiktningar
  • Innemiljöbesiktningar
  • Funktionsbesiktningar
  • Resultat och uppföljande besiktningar
  • Processfunktioner

Valideringar

ECiS genomför valideringar av t ex renrumsapplikationer inom operation eller inom industriella applikationer.
ECiS har även möjlighet att utföra vissa kalibreringar samt effekt och verkningsgrads-bestämningar.