EEF

ECiS Management

Personalresurs

Vi hyr ut spetskompetens under korta eller längre perioder för att kapa toppar, tillfälligt avlasta alternativt fylla kunskapsluckor i kundens organisation eller projekt.

Övergripande strategiarbete

ECiS arbetar fram strategier för hur man kan hantera och strukturera olika arbeten, ofta med koppling till energi och innemiljö.