EEF

ECiS Projekt

Resurs

ECiS kan vara support i en upphandlingsprocess då ECiS genomfört analysen som upphandlingen baserats på.
ECiS kan vara teknisk sakkunnig i upphandlingsprocessen även då andra producerat handlingar.

ECiS kan vara ett stöd i upphandlings-processer även i generella frågor och kan även producera enklare ramhandlingar för totalentreprenader med funktionsansvar.

Projektledare

ECiS kan vara projektledare för genomförandeprocessen av entreprenader.
ECiS har flera projekt där ECiS är projektledare för hela genomförandeprocessen från framtagande av handlingar, upphandling till genomförande av entreprenad. Samt besiktning och uppföljning.

Det kan vara allt från mindre totalentreprenader till större generalantreprenader och helheltsåtaganden.

Driva projekt

ECiS driver i egen regi med utgångspunkt från vårt kontor i Kungsbacka egna projekt där vi gör allt från handlingar till genomförande ofta som projektledare för totalentreprenader.
Här tar ECiS ett helhetsansvar gentemot kunden för att identifierade och genomföra de besluta förändringarna och att tillse att resultat uppnås.