EEF

ECiS Utbildning

Föreläsare och seminarier

Rena konsulttjänster där ECiS personal är inhyrd som föreläsare ofta av utbildningsföretag såsom Approvus eller Teknologiskt institut. Vi är även anlitade i samband med seminarier där vi agerar moderator eller föreläsare. Vi samarbetar med Approvus.

Exempel på kurser där vi föreläser:

  • Vi utbildar även certifierade energikartläggare på stora företag
  • Certifierad energiexpert
  • Certifierad OVK besiktningsman
  • Mätteknik
  • Praktisk energibesiktning
  • Med flera

Kundbeställd utbildning

Kundbeställd utbildning där ECiS personal arbetar direkt mot kundföretaget och håller i hela utbildningen inom förutbestämt område
Exempel på kundbeställda utbildningar är;

  • Spårgasmätning
  • Mätteknik och kalibrering
  • Driftoptimering
  • Med flera

Kombinationsutbildning

En kombinationsutbildning där ECiS personal arbetar direkt med kundföretaget där praktik, ofta i kunds egna lokaler, varvas med teoretisk utbildning. Referenser finns vid intresse.