EEF

Om företaget

Energy Concept in Sweden AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitet och miljö sedan 2006.

ECiS har lösningar för industri, offentlig och kommersiell förvaltning samt shipping som vill spara energi, minska miljöbelastningen eller förbättra inomhusmiljön både inom byggnader och/eller processer.

ECiS Concept

ECiS Concept kan enklast beskrivas som ett processflöde där ECiS personal hjälper kunden genom hela kedjan;

  • Utbildning av personal, ECiS Utbildning
  • Analysarbete, ECiS Analys
  • Projektgenomförande, ECiS Projekt
  • Besiktningar och valideringar, ECiS Besiktning
  • Strategier och genomförandeprocesser och resursförstärkning, ECiS Management

Ett lyckat genomförande av ett helt projekt från ide till en hållbar långsiktig förvaltning bygger oftast på kundens eget intresse och engagemang där nyckelpersoner ofta ingår i en projektorganisation.

Bakom respektive flik berättar vi mer om de olika stegen som kan genomföras enskilt eller som ett helhetsåtagande.

Allmänt om ECiS

ECiS grundades 1 september 2004. I dagsläget är vi 5 anställda som utgår från 3 orter. Vi arbetar i ett stort nätverk av specialister. Vi har kontor i Kungsbacka, Grebbestad och Lund.

Våra kunders anläggningar som kan vara byggnader, processer eller fartyg är ofta komplexa och kan innehålla flera olika verksamheter. Flera av våra kunder arbetar eller har anläggningar internationellt vilket gör det naturligt att vi följer våra kunder där de anläggningarna finns.

Välkommen att kontakta ECiS, vi kan hjälpa er igenom en ofta komplex process.

Vår organisation

5 personer I en flexibel organisation med bredd och djup inom fastigheter, processer samt företagsledning. Vi har kontor i Kungsbacka
samt i Lund.

ECiS arbetar inom ett tätt nätverk av olika specialister för att klara de uppdrag som ställs framför oss.
Samtliga medarbetare har mångårig erfarenhet inom sina områden.