EEF

Referenser

Vi lämnar gärna ut referenser och referenspersoner på begäran.

Några av de över 100 företag vi arbetat åt

Regionfastigheter, Region Skåne
Regionfastigheter, Region Jönköpings län
Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
LF
Stena Line
Stena RoRo
Kanthal
Värö bruk
Approvus
Familjebostäder i Göteborg AB
Diligentia
Stena Fastigheter
SIFU
NCC
Tetra Pak
Wallenstam
Harry Sjögren