EEF

Verksamhetsidé

Energy Concept in Sweden AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitet och miljö sedan 2006.

Vår kvalité & miljöpolicy

Energy Concept in Sweden AB ska inom respektive affärsområden verka för att tillhandahålla en slutprodukt som bidrar i kundens förädlingskedja för att uppnå effektiv, önskvärd och långsiktigt hållbar:

  • Energianvändning
  • God innemiljö
  • Minimerad miljöbelastning

Energy Concept in Sweden AB ska också uppfylla samhällets krav, att vidareutveckla medarbetarnas kompetens och att ständigt förbättra våra kvalitets- och miljöprestanda, vårt ledningssystem samt vårt sätt att arbeta.