EEF

Borås

Fakta objektet 2017

 • Yta ca 65 464m2
 • Värme ca 5 343 MWh/år
 • El ca14 332 MWh/år

Identifierade besparingar i kartläggningen

 • Åtgärdsförslag kartläggning
  - Total besparing
  • ca 28 % på värme,
   ca 1505 MWh/år
  • ca 8 % på total elanvändning,
   ca 1 150 MWh/år
  - Investering ca 13-15 miljoner
  - Besparing 2,4 miljoner/år