EEF

Värnamo

Fakta objektet 2010

 • Yta ca 85 000 m2
 • Värme ca 142 kWh/m2
 • El ca 103 kWh/m2

Innan projekten 2008-2010

 • Utbildning driftpersonal 6 dagar
 • Energikartläggning av samtliga byggnader inom området.

Resultat kartläggning

 • Åtgärdsförslag kartläggning
  –Total besparing
  • ca 30 % på värme

  • ca 20 % på el.
  –Investering ca 20-25 miljoner
  –Besparing 3,9 miljoner/år –Pay off tid på ca 5,2-6,5 år.

Uppföljning genomförda åtgärder

Vad har gjorts hittills

 • Ny styr installerades för hela sjukhuset.
 • Demonterat 10 ventilationsaggregat
 • Installerat 12 nya med effektiv värmeåtervinning.
 • Tagit bort 150 meter kulvert och ersatt med luftvärmepump

Uppföljning

Vad kostade det!

 • Styr ca 6 miljoner kr
 • Ventilation ca 9,5 miljoner kr
 • Total kostnad Ca 15,5 miljoner kr
Energibesparing: kWh/m2| ca 21 % mindre | ca 3,5-4 miljoner kr per år
Energibesparing: kWh/m2
ca 21 % mindre
ca 3,5-4 miljoner kr per år